Աստված խաղաղ օր բերի Ձեզ համար. ԳՐՈՒՄ ԵՆՔ ԱՄԵՆ…. 🙏🙏🙏


«Թե գլորվեցի, նորից կկանգնեմ, քանի որ, եթե խավարում նստեմ, Տերն է իմ լույսը» (Միք. 7: 8): Եվ այս խոսքերը հիշելով՝ երբեք չեմ հուսահատվի:


Սուրբ Աստվածածնի բարեխոսության աղոթք

Ընկալ, Տէր, զաղաչանս մեր՝ բարեխօսութեամբ Սուրբ Աստուածածնին անարատ ծնողի Միածնի Որդւոյ քո, եւ աղաչանօք ամենայն սրբոց քոց, եւ աւուրս շնորհիւ: Լուր մեզ, Տէր, եւ ողորմեա, ներեա, քաւեա եւ թող զմեղս մեր: Արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Որդւոյ եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: